Informacja o przewidywanych utrudnieniach w ruchu drogowym - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja o przewidywanych utrudnieniach w ruchu drogowym

Data publikacji 06.10.2014

W dniu 6 października 2014 roku, w godzinach 9.00 – 14.00, na terenie Augustowa przewidywane są utrudnienia w ruchu drogowym. Utrudnienia mogą wystąpić na ulicy 3 – go Maja, Rondzie Marconiego, ulicy Brzostowskiego, ulicy Chreptowicza oraz na odcinku ulicy Wojska Polskiego od Ronda Solidarności do estakady na skrzyżowaniu dróg nr 8 i 61. Powyższe podyktowane jest planowanym zgromadzeniem publicznym.

Augustowscy policjanci apelują do kierowców, aby w miarę możliwości zaplanowali podróż w innych godzinach, bądź ten okres czasu wykorzystali na odpoczynek. Wszystkim kierowcom przypominamy o tym, aby bezwzględnie stosować się do poleceń wydawanych przez Policjantów kierujących Ruchem!

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – http://www.augustow.policja.gov.pl