Kierownictwo - KPP Augustów

Kierownictwo

Kierownictwo

KIEROWNICTWO KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W AUGUSTOWIE

 


KOMENDANT POWIATOWY POLICJI

w AUGUSTOWIE

insp. Adam Miezianko