Kierownictwo - KPP Augustów

Kierownictwo

Kierownictwo

KIEROWNICTWO KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W AUGUSTOWIE

 


KOMENDANT POWIATOWY POLICJI

w AUGUSTOWIE

mł. insp. Krzysztof Pawłowski


I ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI

w AUGUSTOWIE

podinsp. Tomasz Kuprewicz