Kierownictwo - KPP Augustów

Kierownictwo

Kierownictwo

KIEROWNICTWO KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W AUGUSTOWIE

 


 KOMENDANT POWIATOWY POLICJI  

w AUGUSTOWIE 

 insp. Wiesław Mursztyn


I ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI

w AUGUSTOWIE

podinsp. Tomasz Kuprewicz