Prewencja - KPP Augustów

Prewencja

Data publikacji 01.04.2010

WYDZIAŁ PREWENCJI

KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W AUGUSTOWIE

 

Tel. sekretariat: 47 715 62 11

 

Naczelnik Wydziału Prewencji

nadkom. Karol Suchodolski

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji

asp. szt.Grzegorz Rowiński

 

W skład Wydziału Prewencji wchodzą:

Ogniwo Patrolowo - Interwencyjne

- zajmuje się podejmowaniem działań zmierzających do niedopuszczenia popełnienia przestępstw i wykroczeń zagrażających życiu zdrowiu i mieniu obywateli, a w przypadku zaistnienia zdarzenia ścigania jego sprawców,

- bierze udział w zabezpieczaniu spokoju i porządku publicznego w czasie trwania imprez i uroczystości,

- zatrzymuje i doprowadza osoby na polecenie Sądów, Prokuratury i Aresztu Śledczego,

- podejmuje interwencje domowe , w miejscach publicznych, lokalach, Rewir Dzielnicowych

- podejmuje działania mających na celu zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na obszarze rewiru,

- przyjmuje obywateli w sprawach uwag dotyczących Policji i porządku publicznego oraz uwag dotyczących pracy dzielnicowych,

- organizuje spotkania z społeczeństwem w celu podniesienia efektywności współpracy z mieszkańcami rewirów,

- inicjuje nowe formy zabezpieczenia mienia w celu zredukowania liczby przestępstw i wykroczeń w kategorii kradzieży i włamań,

- stara się zapewnić stałą pomoc ofiarom przemocy w rodzinie,

- pracuje z dziećmi i młodzieżą w celu promowania zdrowego trybu życia i bezpiecznych zachowań,

Sztab Policji

- analizuje, stały monitoring zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu augustowskiego,

- organizuje, planuje i koordynuje zabezpieczenia imprez sportowych, muzycznych i innych imprez, w tym masowych oraz zgromadzeń i protestów społecznych

– współpracuje w tym zakresie z instytucjami i organizacjami,

- realizuje zadania w zakresie wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej i awarii technicznej,

Zespół ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii

- prowadzi postępowania przygotowawcze dotyczące przestępstw przeciwko rodzinie, opiece i w sprawach nieletnich,

- organizuje spotkania z dziećmi, młodzieżą, rodzicami i pedagogami w przedszkolach, szkołach, na obozach i koloniach letnich,

- opracowuje i współuczestniczy w realizacjach programów prewencji kryminalnej,

- prowadzi rozmowy z rodzinami dotkniętymi przemocą i uzależnieniami, udziela pomocy i porad ofiarom przemocy i przestępstw.

Zespół ds. Wykroczeń Wydziału Prewencji

- prowadzi czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia.

- policjanci z tego zespołu pełnią funkcje oskarżycieli publicznych w sprawach sądowych, w sprawach o wykroczenia.

Powrót na górę strony