Ruch Drogowy

Wydział Ruchu Drogowego

Data publikacji 01.04.2010

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W AUGUSTOWIE

 

Tel: 47 715 62 55

 

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego

asp. szt.  Ireneusz Parafinowicz

 

Zadania Wydziału Ruchu Drogowego:

- czuwa nad bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego zarówno kierujących pojazdami jak również i nie chronionych uczestników ruchu to jest pieszych, rowerzystów,

- egzekwuje przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa przez wszystkich uczestników ruchu drogowego,

- prowadzi szeroką rozumianą profilaktykę szczególnie wśród dzieci i młodzieży, propagowanie bezpiecznych zachowań oraz nauka podstawowych zasad obowiązujących na drodze,

- prowadzi postępowania przygotowawcze w sprawach przestępstw w ruchu drogowym,

- prowadzi postępowania w sprawach wykroczeń drogowych.

 

Powrót na górę strony