Wydział Kryminalny

Wydział Kryminalny

Data publikacji 01.04.2010

WYDZIAŁ KRYMINALNY

KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W AUGUSTOWIE

Tel. sekretariat: 47 715 62 57

Naczelnik Wydziału Kryminalnego

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego

podinsp. Tomasz Rukściński

 

W skład Wydziału Kryminalnego wchodzą:

Referat Dochodzeniowo - Śledczy

- wykonuje zadania zmierzające do wykrycia sprawców zaistniałych już czynów,

- prowadzi postępowania przygotowawcze w sprawach kryminalnych (zbiera materiał dowodowy, wyjaśnianie wszystkie okoliczności sprawy) oraz nadzoruje i koordynuje czynności dochodzeniowo

- śledcze na miejscu zdarzenia (oględziny miejsca zdarzenia , obiektów, osób, przesłuchania świadków i podejrzanych),

- ściśle współpracuje z prokuraturą , sądem i innymi organami w zakresie zwalczanie przestępczości kryminalnej,

Zespół d/w. z Przestępczością Narkotykową

- zapobiega, ujawnia i zwalcza zjawisko narkomanii

- zapobiega rozpowszechnianiu się narkomanii,

- ujawnia osoby posiadające środki odurzające i substancje psychotropowe a w szczególności osoby sprzedające tzw. dealerów,

Zespół ds. Poszukiwań i Identyfikacji Osób

- zatrzymuje i ustala miejsca pobytu osób poszukiwanych na zlecenie m.in. Sądu, Prokuratury i Komornika,

- wykonuje czynności w zakresie ustalania tożsamości nn. osób i zwłok ludzkich,

- funkcjonariusze tej komórki współpracują w ramach powierzonych im czynności z organami ścigania z innych państw,

Zespół Techniki Kryminalistycznej

- uczestniczy w oględzinach zdarzeń gdzie ujawniania i zabezpiecza ślady kryminalistyczne (daktyloskopijne, mechanoskopijne, osmologiczne, biologiczne, chemiczne, traseologiczne),

- dokumentuje miejsca zdarzeń w formie fotograficznej, graficznej, zapisu video,

- zajmuje się dokumentowaniem oględzin i sekcji zwłok.

Zespół do Walki z Przestępczością Gospodarczą

zajmuje się zapobieganiem, ujawnianiem i zwalczaniem przestępczości gospodarczej, w tym:

- przestępczości celnej i przemytniczej,

- oszustw gospodarczych i wyłudzeniami kredytów bankowych,

- naruszenia przepisów dot. piractwa intelektualnego i przemysłowego.

Powrót na górę strony